+98 21 4608 1124, 4805 1124 info@mehrbaran.com

تامین روشنایی مناسب و با کیفیت، یکی از دغدغه های اصلی در تمام محیطهای کاربری اعم از مسکونی، اداری، صنعتی، و محیطی میباشد. بدین منظور، مهرباران اقدام به همکاری و اخذ نمایندگی از معتبرترین سازندگان داخلی و خارجی نموده است. در نتیجه، مهرباران موفق به ارائه کاملترین پکیج در زمینه ادوات روشنایی برای تمامی محیطها شده است

به دلیل ارتباط مستقیم با سازندگان و منابع اصلی، تمامی قیمتهای پیشنهادی کاملا رقابتی بوده و همچنین بالاترین میزان پشتیبانی از محصولات ارائه خواهد گردید